Menu Open
Since  1717kakurei

Our Products

YUKIOTOKO Shochu

Shochu brewed by Fukuoka prefecture’s NISHI YOSHIDA SHUZO, with a history with Sake-Kasu Shochu. Using 100% Niigata Sake rice Koshi-Tanrei’s Ginjo Sake-kasu.

Sake-kasu ingredients KAKUREI Junmai-Daiginjo (100% Koshi-Tanrei)
Alcohol 25%
Size 720ml